Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko spotkał się po raz drugi

8 marca 2023 roku odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Upłynęło pod znakiem kryteriów wyboru projektów.

Posiedzenie KM FEnIKS, widok uczestników na sali

zdjęcie: MFiPR

FEnIKS – efektywna współpraca

"Udział w pracach Komitetu Monitorującego jest wielką odpowiedzialnością, ale także ogromną szansą. Cieszę się, że mogę w tych pracach uczestniczyć bo to kontynuacja wieloletniego wysiłku nad wdrażaniem funduszy UE w Polsce. W ciągu minionej perspektywy finansowej udało się położyć większy nacisk na rezultaty, zredefiniowaliśmy również cele. Wobec bardzo skutecznego wdrażania inwestycji, teraz stawiamy sobie większe wyzwania. Tak, aby maksymalizować efekty wsparcia środkami UE" – powiedział Mirosław Dybowski z Komisji Europejskiej.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych Programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Dzięki FEnIKS do Polski trafi wsparcie ze środków unijnych o łącznej wartości 24 mld euro. Będą one przeznaczone na poprawę warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej. Zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego.

Komitet Monitorujący FEnIKS – uruchomienie wsparcia coraz bliżej

Podczas II posiedzenia Komitetu członkowie kontynuowali prace nad zatwierdzaniem kryteriów wyboru projektów w ramach wybranych działań FEnIKS. Przyjęliśmy kryteria wyboru projektów w sektorze transportu dla dwóch rodzajów projektów. Pierwsze z nich, to projekty, które stanowią drugie fazy projektów podlegających procedurze fazowania. Drugie – projekty kolejowe.

Komitet Monitorujący przyjął również kryteria wyboru projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu oraz zapobiegania klęskom i katastrofom.

Uchwałą członków Komitetu powołana została grupa robocza do spraw stosowania tzw. zasady DNSH, czyli zasady nieczynienia poważnych szkód dla środowiska.