Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko przyspiesza – przyjęte kolejne kryteria wyboru projektów

IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) odbyło się 18 i 19 maja w Warszawie. Komitet przyjął kryteria z kilku obszarów. Przybliża nas to do ogłoszenia pierwszych naborów.

FEnIKS charakteryzuje się efektywną współpracą wszystkich zaangażowanych partnerów. Dobrze widać to chociażby po efektach kolejnego posiedzenia Komitetu Monitorującego.

"Dzięki pracy wszystkich instytucji, a w szczególności Komitetu Monitorującego FEnIKS, przyspieszyliśmy tempo uruchamiania programu. Sukcesywnie przyjmujemy kolejne kryteria wyboru projektów. Na przyjęcie czeka jeszcze około 60 kompletów kryteriów, co oznacza, że dużo pracy przed nami" – powiedział Jarosław Orliński, który przewodniczył obradom.
"Rola Komitetu Monitorującego FEnIKS jest szczególnie ważna i odpowiedzialna. Jest to największy program finansowany z funduszy UE. Zatem kryteria wyboru projektów, które są przyjęte w ramach tego programu, ale także inne rozwiązania wypracowane przez grupy robocze, są inspiracją dla wszystkich pozostałych programów" – powiedziała Katarzyna Charzyńska, koordynatorka FEnIKS w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. 

 

 Grafika IV posiedzenie Komitetu Monitorującego FEnIKS

Grafika: MFiPR

Komitet Monitorujący FEnIKS – kolejny etap prac nad uruchomieniem programu

Podczas dwudniowego posiedzenia Komitetu Monitorującego członkowie zatwierdzili kryteria wyboru projektów w ramach wybranych działań we wszystkich sektorach FEnIKS. Uchwalone kryteria dotyczą:

 • projektów ochrony przyrody i rozwoju zielonej infrastruktury,
 • adaptacji do zmian klimatu,
 • zapobiegania klęskom i katastrofom,
 • efektywności energetycznej,
 • projektów kolejowych,
 • kolei miejskiej,
 • bezpieczeństwa na kolei,
 • transportu intermodalnego,
 • morskich i śródlądowych dróg wodnych,
 • kultury i turystyki kulturowej,
 • systemu ochrony zdrowia.

W trakcie posiedzenia Członkom Komitetu zaprezentowane zostały także propozycje rozwiązań w zakresie dofinansowania projektów związanych z wodnym transportem śródlądowym.