Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zgłaszanie nieprawidłowości

Jaki jest cel mechanizmu?

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc temu naprzeciw udostępniamy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów w programie FEnIKS.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Co można zgłaszać?

Podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących i wykonujących projekty (np. Beneficjentów, Wykonawców).

Czy można przekazać zgłoszenie anonimowo?

Oczywiście istnieje taka możliwość. Takie zgłoszenia również są rozpatrywane. Niemniej w przypadku zgłoszeń, które będą niepełne i nie będzie możliwości kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia w celu uzupełnienia informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać wyjaśnione.

W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.   

Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej FEnIKS oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.