Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

24 maja 2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało drugą wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SzOP) to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wymóg przygotowania SzOP został określony w ustawie z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Dokument dostępny jest na stronie programu w zakładce Dokumenty.