Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenia on-line pn. „Nowa perspektywa finansowa 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem programu FEnIKS”

Informacje o szkoleniach

Szkolenia odbędą się w formie on-line w okresie kwiecień-maj 2023 r.

  • 5-6 kwietnia 2023 r.
  • 18-19 kwietnia 2023 r.
  • 20-21 kwietnia 2023 r.
  • 4-25 kwietnia 2023 r.
  • 26-27 kwietnia 2023 r.
  • 8-9 maja 2023 r.
  • 11-12 maja 2023 r.
  • 15-16 maja 2023 r.
  • 17-18 maja 2023 r.
  • 22-23 maja 2023 r.

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail karolina.brzozowska@klimat.gov.pl. Dla każdej osoby zgłaszającej się do udziału w szkoleniu formularz powinien być wypełniony oddzielnie.

Prosimy o zgłaszanie do udziału w szkoleniu maksymalnie dwóch osób z firmy/instytucji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc na każdą edycję szkolenia jest ograniczona.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej niż wymagana liczby osób na którąkolwiek edycję szkolenia, jej termin może zostać zmieniony lub może ona być odwołana.

Rekrutacja trwa do momentu wyczerpania puli dostępnej miejsc, a o zakwalifikowaniu na daną edycję szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przesłana po utworzeniu grupy szkoleniowej.

Link z danymi do logowania na platformie, na której odbędzie się szkolenie, zostanie przesłany do osób zakwalifikowanych na 2-3 dni robocze przed terminem każdej edycji szkolenia.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Karoliną Brzozowską: karolina.brzozowska@klimat.gov.pl, nr tel.: (22) 369-12-11.

Dla kogo

Szkolenia są skierowane do potencjalnych beneficjentów Priorytetów FENX.01 i FENX.02.

Organizator szkoleń

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa
tel.: (22) 369 12 11